Coachtraject

Een coachtraject is maatwerk. Op grond van persoonlijke voorkeuren wordt in onderling overleg het coachtraject vastgesteld. Om een idee te geven volgt nu een uitgewerkt coachtraject waarbij de werkgever als opdrachtgever optreedt. Indien het coachtraject als particulier wordt opgestart, vervalt het startgesprek en het eindgesprek.

Voorbereiding

  • Startgesprek (30 minuten) met coach, coachee en werkgever
  • Intakegesprek (90 minuten) met coach en coachee

Na afronding van het intakegesprek bepaalt de coachee of de coachgesprekken worden gestart. Indien er geen klik is tussen coachee en coach is het beter om niet te starten. Indien besloten wordt om het coachtraject te starten zullen de opdrachten voorafgaand aan het eerste coachgesprek met elkaar worden afgestemd.

Coachtraject

  • Zes coachgespreken (90 minuten) met coach en coachee
  • Tussen de coachgesprekken zit meestal een periode van twee of drie weken, mede afhankelijk van de afspraken die worden gemaakt over opdrachten of experimenten

Afhankelijk van de voortgang kan het aantal gesprekken variëren.

Afronding

  • Evaluatie van het coachproces (60 minuten) met coach en coachee
  • Eindgesprek (30 minuten) met coach, coachee en werkgever.